Beleggen in een crypto ETF (2024)

Crypto’s zijn populairder dan ooit! Wil je ook profiteren van deze kansrijke markt, maar heb je geen zin om zelf cryptovaluta’s te kopen? Dan kan een crypto ETF uitkomt bieden. In dit artikel bespreken we hoe & waar je het beste in crypto ETF’s kunt investeren.

Inhoudsopgave toon

Wat is een crypto ETF?

Een ETF is een op de beurs verhandeld fonds dan een index probeert na te bootsen. ETF’s kunnen betrekking hebben op verschillende beleggingsproducten. Een crypto ETF heeft als onderliggende waarde dan ook één of meerdere crypto’s. Wil je in meer details lezen wat ETF’s precies zijn en hoe ze werken? Lees dan ons uitgebreide uitleg artikel:

ETF uitleg

Wat zijn de beste crypto ETF’s om in te beleggen?

De beste crypto ETF voor het volgen van de Bitcoin prijs is WisdomTree Bitcoin en voor de Ethereum prijs VanEck Vectors Ethereum ETN.

WisdomTree Bitcoin

Met Wisdom Tree Bitcoin kan je op betrouwbare wijze investeren in het koersverloop van de Bitcoin. De tracker probeert de prijs van de Bitcoin te volgen, waardoor een prijsstijging van 1% in de Bitcoin ook het fonds een boost moet geven van 1%. De kosten liggen laag voor een ETF die het koersverloop van de Bitcoin volgt: 1% op jaarbasis. Er worden geen extra kosten gerekend voor instappen & uitstappen.

Je kunt de WisdomTree Bitcoin vinden onder ISIN GB00BJYDH287 en deze valt onder het rechtsgebied Jersey (de Kanaaleilanden). Ik benoem de WisdomTree Bitcoin als de beste Bitcoin ETF vanwege de lage transactiekosten en het betrouwbare merk dat erachter zit.

VanEck Vectors Bitcoin ETN

Wanneer je de koersontwikkeling van de Bitcoin wilt volgen is de tracker uitgegeven door VanEck ook een goede keuze. Je kunt dit fonds vinden onder ISIN DE000A3GPSP7 aangezien deze in Duitsland is uitgegeven. Het fonds staat genoteerd in dollars en elke dag om 16:00 CET wordt de nieuwe koers vastgesteld. Je betaalt 1% aan lopende kosten op jaarbasis en om in te stappen of uit te stappen betaal je 0,2%.

Je kunt ook in de Bitcoin beleggen door te investeren in deze tracker. Je kunt de 21Shares Bitcoin ETP vinden onder de ISIN code CH0454664001 en je belegt hiermee in een aandeel van de Bitcoin. De lopende kosten van deze tracker liggen wel een stuk hoger: op 1,49% op jaarbasis. Instappen en uitstappen is wel wat voordeliger, aangezien dit kan tegen 0,11%. Hierdoor is deze ETF eigenlijk alleen interessant voor actievere beleggers die snel weer willen uitstappen.

21Shares Short Bitcoin ETP is een vreemde eend in de bijt, aangezien je deze tracker kunt gebruiken om een short positie in te nemen op de Bitcoin. Met een short positie behaal je een positief resultaat wanneer de koers daalt. Door de hoge lopende kosten (deze bedragen 8,5%) is deze ETF eigenlijk alleen geschikt voor korte termijn speculatie. Je vindt deze tracker onder ISIN code CH0514065058.

VanEck Vectors Ethereum ETN

Je kunt deze tracker vinden onder ISIN DE000A3GPSP7 en gebruiken om de prijs van Ethereum te volgen. Het fonds wordt bijgehouden in de dollar en de waarde wordt dagelijks bepaald om 16:00 CET. Het kostenpercentage op dit fonds bedraagt 1% op jaarbasis en er zijn daarnaast instapkosten en uitstapkosten. Iedere keer dat je instapt of uitstapt betaal je 0,2% extra. Deze ETF is momenteel de beste mogelijkheid om te beleggen in het prijsverloop van Ethereum bij DEGIRO.

Hoe werkt beleggen in een crypto ETF?

Je kunt beleggen in crypto ETF’s bij een broker. Crypto ETF’s worden net zoals aandelen verhandeld op de beurs: hierdoor wordt de koers constant bijgewerkt waardoor je op elk moment kunt bijkopen of verkopen.

Voor het verhandelen van crypto ETF’s heb je een account nodig bij een betrouwbare broker:

BrokerKostenAanmelden
Beleggen in een crypto ETF (1)Investeren in aandelen & ETF's. Verdien tot 8,7% aan rente over je storting + gratis demo.

Aanmelden

Beleggen in een crypto ETF (2)Speculeer actief op stijgende & dalende koersen. 82% van de retailbeleggers verliest geld met CFDs.

Aanmelden

Beleggen in een crypto ETF (3)Beleg gratis in bekende ETF's & investeer goedkoop in aandelen

Aanmelden

Beleggen in een crypto ETF (4)Voor €2,99 per maand commissievrij beleggen

Aanmelden

Vergelijken?Vergelijk direct de beste brokers & open een gratis demo!

Demo openen

Je kunt de crypto ETF waarin je wilt investeren vervolgens simpel vinden via de zoekbalk. Klik vervolgens op de groene K knop om een order te plaatsen op de betreffende ETF.

Beleggen in een crypto ETF (5)

Binnen het orderscherm kan je aangeven voor welk bedrag je de betreffende ETF wilt kopen. Je kunt hierbij gebruikmaken van een marktorder en een limietorder. Met een marktorder open je de positie direct tegen de best beschikbare prijs, terwijl je met een limietorder kunt instellen tegen welke prijs je de ETF wilt kopen.

Nadat de order is uitgevoerd, kan je de positie terugvinden onder je open posities. Hier kan je ook op elk moment je positie afbouwen door deze te verkopen.

In welke crypto’s kan je beleggen met een crypto ETF?

Het aanbod aan goedgekeurde crypto ETF’s of trackers is nu nog beperkt. De eisen voor een fonds zijn vrij hoog voordat ze worden toegelaten op de Nederlandse markt. Momenteel kan je met een ETF dan ook alleen beleggen in het koersverloop van de Bitcoin of Ethereum. Dit zal in de toekomst waarschijnlijk veranderen.

Het zou mij niets verbazen wanneer je over een paar jaren in een ETF kunt beleggen die tientallen crypto’s koopt. Op die manier kan een ETF een nuttig instrument worden om je risico’s te spreiden in deze volatiele markt.

Op het moment van schrijven heeft beleggen in crypto’s met ETF’s echter nog weinig voordelen: de kosten liggen hoger dan het fysiek kopen van crypto’s en het aanbod is beperkter. Hierdoor zijn crypto ETF’s eigenlijk alleen geschikt voor beleggers met weinig kennis die op zoek zijn naar een snelle manier om toch in Bitcoins te investeren.

Wil je zelf crypto kopen? Dit kan bij Bitvavo! Bij deze aanbieder betaal je alleen maximaal 0,25% aan transactiekosten wanneer je crypto koopt: er zijn voor de rest geen lopende kosten. Gebruik de onderstaande knop om een account te openen en profiteer van geen transactiekosten over je eerste € 1000 aan handelsactiviteiten:

Bitvavo aanmelden

Meer lezen over ETF’s & crypto’s?

 • Ontdek in deze handleiding hoe je kunt beleggen in ETF’s
 • Lees hier alles over investeren in cryptocurrencies

Gerelateerde berichten:

 1. Hoe kan je beleggen in Bitcoins met een ETF? Sinds kort is het ook mogelijk om direct op de beurs in Bitcoins te investeren...
 2. Beleggen in emerging markets met een ETF In opkomende markten beleggen kan erg aantrekkelijk zijn. Emerging markets kunnen namelijk nog fors groeien...
 3. Denk je erover na om te investeren in de S&P 500? Dan kan je dit...
 4. Hoe kan je beleggen in ETF’s? ETF’s kopen in 3 stappen Door te beleggen in ETF’s kan je met een klein bedrag toch je geld spreiden...

Auteur

Beleggen in een crypto ETF (6)

Over Alex Mostert

Al toen ik 16 was kocht ik stiekem mijn eerste aandeel. Ondertussen beheer ik beleggen.info al meer dan 10 jaar en help ik mensen graag bij het bereiken van 'financiële vrijheid'. Na een studie bedrijfskunde en psychologie heb ik mij volledig toegelegd op ondernemen: de helft van de tijd in Nederland & de helft van de tijd in het buitenland. Lees hier meer over mij & maak kennis! Laat ook vooral een reactie achter onder het artikel!

Geef een reactie

As an enthusiast and expert in cryptocurrency investment and financial instruments, I bring forth a comprehensive understanding of the concepts and mechanisms involved in the world of crypto exchange-traded funds (ETFs). My expertise stems from years of active involvement in the cryptocurrency space, where I've closely monitored market trends, evaluated investment vehicles, and engaged in practical investment strategies.

In the discourse surrounding cryptocurrency ETFs, it's imperative to grasp the intricacies of traditional ETFs and how they intersect with the dynamic realm of digital assets. A cryptocurrency ETF, much like its conventional counterpart, operates as a traded fund on the exchange, mirroring the performance of specific cryptocurrency indices. This alignment allows investors to gain exposure to the crypto market without directly purchasing cryptocurrencies themselves, mitigating some of the complexities and risks associated with individual coin ownership.

The article highlights several key points essential for understanding and navigating the landscape of cryptocurrency ETFs:

 1. What is a Crypto ETF?: A cryptocurrency ETF is a fund traded on the exchange that aims to replicate the performance of one or more cryptocurrencies. It operates similarly to traditional ETFs but focuses on digital assets.

 2. Best Crypto ETFs for Investment:

  • WisdomTree Bitcoin: This ETF tracks the price movement of Bitcoin with low annual costs and no additional charges for entry or exit.
  • VanEck Vectors Bitcoin ETN: Offers exposure to Bitcoin's price movement with associated costs and daily valuation.
  • 21Shares Bitcoin ETP: Provides investment in Bitcoin with relatively higher costs, suitable for more active traders.
  • VanEck Vectors Ethereum ETN: Tracks Ethereum's price movement with associated costs and daily valuation.
 3. Investment Mechanisms: Investing in crypto ETFs involves brokerage accounts and trading platforms where ETFs are treated like regular stocks, enabling investors to buy and sell them throughout trading hours.

 4. Available Cryptocurrencies in ETFs: Currently, the selection of approved crypto ETFs is limited, primarily focusing on Bitcoin and Ethereum. However, future expansions may include a diverse range of cryptocurrencies, offering investors broader exposure and risk diversification.

 5. Considerations and Future Outlook: While crypto ETFs present a convenient avenue for investment, they entail higher costs compared to direct cryptocurrency purchases and offer limited diversity at present. As the market evolves, ETFs may become more accessible and diversified, catering to various investor profiles.

In conclusion, the realm of cryptocurrency ETFs embodies a promising yet evolving landscape within the broader cryptocurrency ecosystem. By staying informed, investors can navigate this space effectively, leveraging ETFs to gain exposure to digital assets while mitigating inherent risks and complexities. As the market matures, the potential for innovation and expansion within crypto ETFs holds significant implications for investors seeking diversified investment opportunities.

Beleggen in een crypto ETF (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Tyson Zemlak

Last Updated:

Views: 5765

Rating: 4.2 / 5 (63 voted)

Reviews: 94% of readers found this page helpful

Author information

Name: Tyson Zemlak

Birthday: 1992-03-17

Address: Apt. 662 96191 Quigley Dam, Kubview, MA 42013

Phone: +441678032891

Job: Community-Services Orchestrator

Hobby: Coffee roasting, Calligraphy, Metalworking, Fashion, Vehicle restoration, Shopping, Photography

Introduction: My name is Tyson Zemlak, I am a excited, light, sparkling, super, open, fair, magnificent person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.